گزارش توزیع کاپشن در 2 منطقه تهران (محله کوره پز خونه و محله شوش کودکان کار)...

هیچ کودکی رویاهایش را به خاطر تنگدستی نباید به فراموشی بسپارد...

هیچ کودکی رویاهایش را به خاطر تنگدستی نباید به فراموشی بسپارد... در بازدیدهایی که از دو محله کوره پز خونه واقع در اتوبان آزادگان و محله شوش (خانه کودک کار) به عمل آمد، نیاز فرزندان به البسه و پوشاک گرم بسیار مشهود بود. فرزندانی که شنیدن زنگ تعطیلی مدرسه، به منزله ی شروع کار و زحمتشان است. نداشتن لباس گرم در این روزهای بسیار سرد و لرزیدنشان بسیار غم انگیز است. ترسیم دنیایی که کودکان بتوانند در آن بدون دغدغه زندگی کنند، بسیار زیباست. پس از بررسی شرایط این فرزندان و با همت شما حامیان و همراهان همیشگی موسسه توانستیم به قولی که به این فرزندان مبنی بر اعطای کاپشن داده بودیم، جامه عمل بپوشانیم. برهمین اساس تعداد 370 عدد کاپشن به ارزشی تقریبی 700 میلیون ریال به 370 فرزند توزیع گردید. به امید آنکه تمامی فرزندان این مرز و بوم بدون هیچ دغدغه ای، شرایط تحصیلی و زندگی برایشان فراهم شود.

با سپاس فراوان از تمامی حامیان و همراهان همیشگی موسسه...