گزارش سفر دوم سرکار خانم امجدی به مناطق زلزله زده

تاکنون 76 کانکس که تعدادی از آنها توسط خیرین با نام خودشان به افراد واجد شرایط اهدا گردیده است. ضمن اینکه برخی از اقلام ضروری مانند پوشاک، کفش و مواد غذایی، و بخاری نیز بهمراه کانکس ها اعطا گردیده است که گزارش تصویری تعدادی از این کانکس ها بپیوست تقدیم حضورتان می گردد...

شایان ذکر است با توجه به گستردگی مناطق زلزله زده، همچنان افرادی زیادی در چادر و در وضعیت اسفناکی بسر می برند که تصاویر ذیل که در هفته پیش توسط سرکار خانم امجدی تهیه گردیده است، خود گویای این مساله می باشد....