ارسالی موسسه به مناطق سیل زده اهواز

گزارش کمک های اهدایی موسسه به سیل زدگان خوزستان...

این هفته سری جدید کمک های اهدایی حامیان موسسه شامل 100 دستگاه پنکه پایه دار، 100 عدد کلمن آب، 100 عدد پشه بند، مواد بهداشتی، غذای گرم و .... با ارزش تقریبی 600 میلیون ریال، به مناطق سیل زده خوزستان ارسال و توزیع گردید... این اقلام ابتدا در مناطقی که بعلت آب گرفتگی راه زمینی نداشتند، با قایق حمل و توزیع شد...