دیدار با فرزندان و مادران فرزندان قادرآباد شیراز...

از دیگر اقدامات صورت پذیرفته در این بازدید، برگزاری جلسه ای با شهردار و اعضای شورای قادرآباد شیراز به منظور احداث یک فرهنگسرا (مجتمع فرهنگی، ورزشی و آموزشی) بود. براساس گزارش مشخص گردید با موافقت مسئولین قادرآباد، زمینی که به مساحت 10 هزار مترمربع بدین منظور موجود می باشد...

مطابق روال و سیاست همیشگی موسسه و به منظور بررسی و نظارت دقیق تر شرایط و وضعیت فرزندان تحت پوشش و خانواده های فرزندان تحت پوشش موسسه در قادرآباد شیراز، سه تن از اعضای هیات مدیره موسسه، به شیراز سفر کردند. در این بازدید که دو روز به طول انجامید سرکارخانم پری استینه (امجدی) و سرکار خانم فروزنده علی خانی ضمن دیدار با فرزندان تحت پوشش و مادران فرزندان تحت پوشش، با آنان به گفتگو پرداخته و مشاوره های تحصیلی لازم را به آنان ارائه نمودند. از دیگر اقدامات صورت پذیرفته در این بازدید، برگزاری جلسه ای با شهردار و اعضای شورای قادرآباد شیراز به منظور احداث یک فرهنگسرا (مجتمع فرهنگی، ورزشی و آموزشی) بود. براساس گزارش مشخص گردید با موافقت مسئولین قادرآباد، زمینی به مساحت 10 هزار مترمربع بدین منظور موجود می باشد که مقرر گردید پس از مطرح نمودن موضوع در جلسه هیات مدیره، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ گردد.