برگزاری کلاس تقویتی

برگزاری کلاس های تقویتی برای فرزندان تحت پوشش موسسه در تهران مورخ 26 اردیبهشت 98...

با سپاس فراوان از سرکار خانم ها محمدیاری و عظیمی...